הקונדקטור

הקונדקטור הוא מורה לחינוך מיוחד שהתמחה בגישת החינוך המדריך (גישת פטו). באמצעות תורת החינוך המדריך והשימוש בכלים הפדגוגיים הייחודיים לה, מיומן  הקונדקטור לזהות את הפוטנציאל הטמון באדם ולטפח אותו, באמצעות עיצוב הסביבה הרגשית־חברתית והפיזית של האדם ותווכה, כשמוקד התערבותו הוא התפתחותו הפסיכו־מנטלית, המהווה בסיס לתהליכי למידה בתחומים השונים לאורך החיים.

הקונדקטור הישראלי עומד בראש צוות, הכולל את אנשי מקצועות הבריאות – פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, והטיפול – פסיכולוג ועובדים סוציאליים, על פי מודל עבודה טרנס־דיסיפלינרי. הוא והצוות עובדים באופן ישיר עם התלמידים לאורך סדר היום, תוך שימוש באמצעים פדגוגיים מגוונים, כדי ללמד אותם את הרצון למצוא פתרונות אישיים ואת הדרכים הקונקרטיות להשגתם, באופן המחזק את תחושת האוטונומיה והיצירתיות; וכן באופן בלתי ישיר, עם המשפחה, בסביבות חיים נוספות (כגון הבית), כדי להרחיב תהליך זה, באופן שלא יוחמצו הזדמנויות למידה נוספות בהקשר הרחב של אורח חייו של הילד.

מסלול התמחות לקונדקטורים

התמחות זו ניתן לרכוש היום ב"מרכז ללימודי החינוך המדריך ושיתוק מוחי" של "צעד קדימה". התכנית פועלת בשיתוף משרד החינוך – האגף לחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך ו"צעד קדימה". במהלך חצי היובל שחלף הוכשרו קרוב לתשעים  קונדקטורים ישראלים, העובדים במסגרות "צעד קדימה" ובמסגרות חינוכיות ושיקומיות אחרות, המספר הגדול ביותר בעולם מחוץ לגבולות הונגריה.

תכנית הלימודים הינה בהיקף של שלוש שנות לימוד וכוללת קורסים אקדמיים בשילוב  התנסות יישומית רחבה. הלימודים כוללים מגוון מרתק של קורסים בתחומי דעת כגון: תורת החינוך המדריך, רפואה ושיקום, פסיכולוגיה. לצד הלמידה התיאורטית תתקיים למידה יישומית משלימה, לרכישת מיומנויות עבודה על-פי גישת החינוך המדריך עם האוכלוסייה, הורים ומשפחות.

המרצים בתכנית הינם אנשי מקצוע מומחים ואנשי אקדמיה מהשורה הראשונה, מהארץ ומחו"ל. דרכי ההוראה כוללות הרצאות, תצפיות, סדנאות, התנסות והדרכה אישית.

התכנית מקנה לבוגריה הסמכה מטעם משרד החינוך, מכללת לוינסקי לחינוך ו"צעד קדימה". הסמכה זו מוכרת בעולם לתפקיד מחנך-שיקומי (קונדקטור) מומחה, לעבודה עם אוכלוסייה בעלת שיתוק מוחי במגוון גילאים.