IGUL-LE

עיגול לטובה

לחצו כאן ל עיגול לטובה

 תרומה טלפונית

054-6161249

 תרומה בכרטיס אשראי כולל ביט

לתרומה מאובטחת לחצו כאן

 תרומה ב PayPal USD 

 תרומה בדואר

ניתן לשלוח המחאה או מזומן בדואר לכתובת:

רחוב בית הדפוס 11, ת.ד 34336

ירושלים 9134301

העברה בנקאית

ניתן להעביר לחשבוננו

בבנק הפועלים, סניף 690,

מס' חשבון 160120

עמותת צעד קדימה הנה בעלת אישור צעד קדימה סעיף 46 לפקודת המס.