צעד קדימה מהי?

"צעד קדימה" היא עמותת הורים ואנשי מקצוע שהוקמה ב־1987 במטרה להביא את מערכת החינוך המדריך (גישת פטו) מהונגריה, לשלבה כחלק אינטגרלי במערכת החינוך בישראל ולהמשיך ולפתחה לרווחת פעוטות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות מוטורית ובני משפחותיהם.

בהציגה גישה חינוכית חדשה ובעמידתה מאחורי תהליך האימוץ, ההתאמה והפיתוח של גישת החינוך המדריך בישראל, חוללה "צעד קדימה" שינויים רבים. שינויים שנגעו לא רק לחיי ילדים עם שיתוק מוחי ומשפחותיהם, אלא גם לסביבה החינוכית־שיקומית בישראל, תרמו להעשרת מגוון השירותים המוצעים למשפחות, הגדילו את אפשרויות הבחירה של ההורים והשיבו תקווה לרבים.

המרכזי מביניהם הוא העמדת המשפחה במרכז. תפיסת ההורים כיזמים וכשותפים מלאים סייעה להורים להפוך שוב, ובצדק, לרלוונטיים, לחשובים ולקובעים, והשיבה לידיהם את האחריות, את השליטה ואת זכות הבחירה על ילדיהם שלהם. "שירות משפחה במרכז" נחשב כיום למסגרת התייחסות מועדפת ומיטבית למתן שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים, אך לפני עשרים וחמש שנה נחשבה תפיסה כזו כמהפכה של ממש.

כחלק מהטמעתה של הגישה בישראל, נדרשה "צעד קדימה" להתאימה לתרבות הישראלית ולשלבה עם גוף הידע הקיים והמקובל בארץ. מערכת החינוך המדריך הישראלית, לפיכך, אינה שכפול המקור ההונגרי, אלא העברת אופייה המערכתי הכולל של גישה זו, תוך התאמה ושילוב גישות חינוכיות ושיקומיות הרווחות כאן. כמערכת פתוחה וגמישה, מארגנת מחדש גישת החינוך המדריך את החשיבה על הגידול, החינוך והתפקוד של האדם עם שיתוק מוחי לאורך חייו, תוך אינטגרציה בין חינוך ושיקום לכדי מכלול אחד.

מתי נוסדה צעד קדימה ומדוע?

צפייה בסרט הדוקומנטרי של ה-BBC בשם "Standing up for Joe" בשנת 1986 שינתה את חייהם של אלפי ילדים עם שיתוק מוחי ומשפחותיהם ברחבי העולם ובישראל. הסרט ליווה ילד בריטי עם שיתוק מוחי והוריו בחיפושם אחר גישה חינוכית-שיקומית אחרת ומסעם למכון פטו בהונגריה. השינוי הבולט שחל בילד, גרם להורים לילדים עם שיתוק מוחי ואנשי מקצוע בארץ לצאת למסע משנה חיים שהוביל להקמת "צעד קדימה" בשנת 1987. המפגש האישי של הורים לילדים עם שיתוק מוחי עם גישת החינוך המדריך, במכון פטו שבבודפשט, הונגריה, והתקדמות הילדים באמצעותה, הניעה את 'צעד קדימה' להביא את הגישה לישראל.

הבחירה בגישת החינוך המדריך ותהליך קליטתה ופיתוחה בישראל

ההחלטה להביא את גישת החינוך המדריך מהונגריה ולשלבה במערכת החינוך בישראל, באה לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית של מומחים ישראלים, אשר המליצו על העברת ואימוץ הגישה בארץ, תוך שינויים והתאמות לתרבות והמנטליות הישראלית ולידע הקיים בארץ.

תהליך האימוץ של מערכת החינוך המדריך בישראל היה מורכב ורב שלבי, משלב הגילוי, בסוף שנות ה-80, ועד לפיתוח מערך שירותים הפועלים על פי גישת החינוך המדריך מינקות ועד בגרות, והכשרת קונדקטורים, אנשי המקצוע הייחודיים של המערכת, בישראל.

מארגון קטן בתחילת הדרך משולבת כיום "צעד קדימה" במרקם החינוכי־שיקומי בישראל, והפכה לאבן שואבת עבור מאות ילדים ומשפחות מדי שנה הנהנים משירותיה. לאורך השנים נוצרו שותפויות מקצועיות, הזדמנויות להחלפת ידע ולמידה הדדית עם ארגונים, עם מוסדות ועם אנשי מקצוע בארץ ובעולם. עשייתה המקצועית מלווה במחקר, מתוך שאיפה לבססה על ראיות מחקריות, כמקובל כיום בעולם החינוכי־שיקומי.

צעד קדימה

"צעד קדימה" היא ארגון מוביל בתחום החינוך המדריך מחוץ לגבולות הונגריה, ובשל המוניטין שצברה נדרשת לא אחת לייעוץ ולסיוע בפיתוח שירותים על סמך ניסיונה והישגיה ברחבי העולם. העמותה קיימה בישראל שני כנסים בינלאומיים חשובים, מיוצגת בכנסים מדעיים, בימי עיון ובהשתלמויות בישראל וברחבי העולם וזוכה להכרה ולהוקרה על פועלה בקהילייה העולמית של החינוך המדריך.

אולם תרומתה המרכזית היא ללא ספק, קידום איכות חייהם של ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם שיתוק מוחי ובני משפחתם.

 

פרק בראשית: פרויקט הגמר של מתמחות מחזור II של מסלול לימודי החינוך המדריך ושיתוק מוחי. קראו על ההיסטוריה המרתקת של הקמת צעד קדימה, דרך סיפורם האישי של מקימיה. העבודה מביאה את הקולות של ההורים, בני המשפחה, הילדים ואנשי המקצוע. לקריאה לחץ כאן…