החזון שלנו

"צעד קדימה" שואפת להיות הארגון המקצועי המוביל בישראל, הפועל על-פי עקרונות החינוך המדריך – גישת פטו (Conductive Education), ומציע בשותפות עם משפחות, רצף שירותים חינוכיים-שיקומיים לאוכלוסייה עם שיתוק מוחי ומוגבלויות פיסיות אחרות, בסביבות חיים שונות ולאורך החיים מילדות ועד זקנה.

"צעד קדימה" שואפת להיות מרכז מומחה בגישת החינוך המדריך, המוכר באיכותו בארץ ובעולם כמערכת חינוכית-שיקומית, כגוף המכשיר קונדקטורים (מורים מומחים בגישה) וכמרכז ידע, מחקר ופיתוח בתחום.

ייעוד פעילותה של העמותה

תכליתה של "צעד קדימה" היא הוראה, למידה וחינוך של ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם שיתוק מוחי ומוגבלויות פיזיות אחרות, באמצעות החינוך המדריך, תוך בניית אמונה בעצמם וביכולתם ללמוד, להתפתח ולהפוך לבני אדם אוטונומיים, המנהלים אורח חיים אקטיבי, משמעותי ומעניין עבורם בקהילה ועם החופש לקבל בעצמם החלטות הנוגעות לחייהם.

ערכי העמותה

"צעד קדימה" פועלת לאור ערכים המהווים את אבני היסוד לפעילותה: שותפות עם המשפחה כערך מרכזי בפעילותה, לצד מעורבות פעילה של לקוחותיה, יצירת סביבות מיטביות ללמידה והתפתחות, השתלבות בקהילה, גישה חיובית, מחויבות לאיכות ולמצוינות, מחויבות לעדכנות והתחדשות, כבוד האדם, שקיפות, מוסריות.