"צעד קדימה" הינה עמותה הפועלת לחינוך ושיקום של ילדים ומבוגרים עם שיתוק מוחי ומוגבלויות מוטוריות.

צפייה מקרית בסרט דוקומנטרי הובילה לשינוי בחייהם של אלפי ילדים עם שיתוק מוחי ומשפחותיהם. הסרט ליווה ילד בריטי עם שיתוק מוחי והוריו בחיפושם אחר גישה חינוכית-שיקומית אחרת ומסעם למכון פטו בהונגריה. השינוי הבולט שחל בילד, גרם להורים ואנשי מקצוע בישראל לצאת למסע משנה חיים שהוביל להקמת "צעד קדימה".

בשנת 1987 הוקמה "צעד קדימה" כהתארגנות הורים ואנשי מקצוע במטרה לקדם את גישת החינוך המדריך (גישת פטו) שפותחה בהונגריה, לשלבה כחלק אינטגראלי במערכת החינוך המיוחד בישראל ולהציע אלטרנטיבה להורים שחיפשו עבור ילדיהם גישה חינוכית שיקומית אחרת מהגישה הנהוגה בארץ.

היום, מפעילה העמותה מגוון תכניות ומסגרות לתינוקות, ילדים ומבוגרים עם שיתוק מוחי ועיכוב התפתחותי ברחבי המדינה. המטרה המרכזית הינה להביא את הילד למעורבות פעילה והשגת עצמאות תפקודית ואישיותית ושילובו במסגרות חיים נורמטיביות – בית ספר, חברה וקהילה תוך מתן התמיכות הסביבתיות הנדרשות לאורך הדרך.

המסגרות אותן מפעילה העמותה הן בתחומי החינוך הפורמלי (מעונות יום שיקומיים, גני ילדים ובתי ספר) וחינוך בלתי פורמלי (בתחום ההכנה לחיים עצמאיים ומרכזי יום).

"צעד קדימה" הינה עמותה רשומה (מ.ר. 580115319) ומלכ"ר, בעלת אישור על פי סעיף 46א' לפקודת המס, מנוהלת על-ידי הנהלה ציבורית מתנדבת ומבוקרת על-ידי רואה חשבון ורשם העמותות.

כ- 75% מתקציב העמותה הינו ממקורות ממשלתיים-ציבוריים והיתרה מתרומות.

קרא עוד על היסטורית העמותה