מתגלגלים בירושלים – לימודי חוץ במכללת דויד ילין

קורס "מתגלגלים בירושלים" במכללת דויד ילין מיועד למשתתפי מרכז היום בירושלים של "צעד קדימה", המעוניינים להרחיב את השכלתם. הקורס מתקיים יום בשבוע מחוץ למרכז היום ובו המשתתפים לומדים על מקומות ואתרים בירושלים. ירושלים מהווה מרכז דתי ומקום מקודש ליהדות, לנצרות ולאסלאם. הדתות מהוות מרכיב מרכזי בתרבויות העמים, ולפיכך מהווה ירושלים גם מרכז תרבותי חשוב. הקורס חוקר את הסממנים התרבותיים של שלוש הדתות הבאים לידי ביטוי בשפה, במוזיקה, בלבוש, במאכלים ובאומנות. את הקורס מעבירים סטודנטים לחינוך מיוחד של המכללה.

מטרת הקורס לאפשר למשתתפים למידה משמעותית כחוויית למידה רגשית וקוגניטיבית תוך שילובם במכללה אקדמית. בנוסף הקורס יטמיע למידה משמעותית, מקדמת, מהנה ובונה, המכירה בשונות של הלומדים ובצורכיהם ובחוויית למידה נעימה, מאתגרת ומצמיחה בקרב הסטודנטים מהמכללה השותפים בתוכנית.

חובות הקורס:

  • ראיון קבלה
  • נוכחות והשתתפות
  • כתיבת דו"חות סיור
  • פרויקט גמר

טקס סיום "מתגלגלים בירושלים" 2017