יום רביעי 22.3.2022- מסלול משפחות

יום חמישי  23.3.2023- מסלול משפחות

יום רביעי 22.3.2023- מסלול רגיל

יום חמישי  23.3.2023- מסלול רגיל