יום רביעי 30.3.2022 – מסלול משפחות

 

יום חמישי  31.3.2022 – מסלול משפחות

 

יום רביעי 30.03.2022 – מסלול רגיל

יום חמישי  31.03.2022- מסלול רגיל