מבוגר ילד מעל גיל 3
הרשמה מוקדמת עד ה-25/03/2021 הרשמה מאוחרת הרשמה מוקדמת עד ה-25/03/2021 הרשמה מאוחרת סכום לגיוס
לילה אחד 350 ₪ 450 ₪ 150 ₪ 250 ₪ 1500 ₪
מחיר עבור יומיים 500 ₪ 600 ₪ 300 ₪ 400 ₪ 2500 ₪
צועדים שנרשמו ושלמו שנה שעברה – דמי הרשמה 200 ₪