דמי הרשמה

הרשמה מוקדמת: עד 13.1.2023    500 ₪

הרשמה רגילה: מה-14.1.2023 ואילך   600 ₪

הרשמה מוקדמת ליום אחד: עד 13.1.2023 – 400 ₪

הרשמה רגילה ליום אחד: מה-14.1.2023 ואילך-  500 ₪

דמי ההרשמה זהים לילדים ולמבוגרים.

השתתפות בצעדה מותנית בגיוס תרומות לצעד קדימה כדלקמן:

צועד:                2,500 ₪

זוג צועדים:         4,000 ₪

50% הנחה לצועד ותיק שיגייס 2 צועדים חדשים.

ילדים: תוספת של 1,000 ₪ לסכומים הנ"ל עד למקסימום של 2 ילדים (סה"כ 2,000 ש"ח לכל הילדים שמגיעים).