עקב תקופת הקורונה,

לעת עתה לא התקיימו אירועי העמותה