צעד קדימה
 

הקונדקטור - מיהו?

אם צריך היה לתאר את תמצית החינוך המדריך במשפט אחד, אפשר היה לומר, שמטרות שיקומיות מושגות בדרך פדגוגית, בעזרת אישיות מקצועית אחת, שהוכשרה לכך באופן ספציפי - הקונדקטור. האישיות וההכשרה של הקונדקטור הם גורמי המפתח בחינוך המדריך. הקונדקטור משלב ברמה הפדגוגית, היבטים מקצועיים שונים הנדרשים לשיקום.

הקונדקטור הוא "Generalist", השואב ממה שיש לרפואה, לחינוך ולפסיכולוגיה להציע. בניגוד לדעה הפופולרית שנפוצה בכלי התקשורת כאילו הקונדקטור הוא שילוב של פיזיוטרפיסט, מרפא בעיסוק, מרפא בדיבור וגם פסיכולוג ואחות, הרי שלפי האמור לעיל, הקונדקטור איננו אף אחד מהמקצועות הללו. על-פי עצם ההגדרה של "Generalist" הוא אינו בא במקומם של המומחים השונים אלא במקביל אליהם.

הקונדקטור, כאמור, הינו בעל הכשרה כוללנית, השואבת מתחומים דיסיפלינרים שונים את הדרוש לחינוכות ולהפעלתו האקטיבית הכוללת של הילד פגוע המוח. למעט מקצוע ההוראה אותו לומד הקונדקטור בשלמותו, הרי שבשאר התחומים הוא מקבל ידע תאורטי רלוונטי לבעיותיו של הילד הפגוע. אך מעבר לידע התאורטי, מתמקדת עיקר הכשרתו של הקונדקטור בצד המעשי. הוא לומד כיצד להפוך כל התנסות רגילה בחיי הילד, להזדמנות למידה של כישורים ומיומנויות נדרשים.

לעיתים קרובות נשאלת השאלה למקור השם. התשובה מונחת בדיאלקטיקה העדינה שבין היחיד לקבוצה. כמו מנצח בתזמורת, הקונדקטור מווסת ומנהל את הפעולות בקבוצה.

הקונדקטור נדרש לגישה כוללנית, הרואה את אישיותו של הילד, על מכלול מרכיביה, ובונה את התוכנית הטיפולית בכל המישורים: האקדמיים, הלשוניים, הסנסו-מוטוריים והחברתיים, כיחידה אורגנית. כל זאת תוך גיבושה של עבודה קבוצתית המורכבת מכלל הילדים בקבוצה.

הקונדקטור אחראי ליצירת התנסות התפתחותית אחידה עבור הלומד, בה מתייחסים לכל היבטי ההתפתחות בדרך חינוכית עקבית, כאן ועכשיו, ולאורך תהליך ההתפתחות כאחד. דיבור, קצב, הסרוב להפחית את התנועה האנושית מתחת לרמה בה היא מקבלת משמעות, הם חלק מהפדגוגיה של הקונדקטור. השימוש בקבוצה ככלי פדגוגי אקטיבי, בכיתה ובארגון הצוות במטרה ליצור יום אחיד, שתפור לתוך שבוע אחיד ושנה אחידה, הם חלקים משמעותיים גם כן. כך גם השימוש בריהוט פשוט ובחומרים בסיסיים נוספים. אך אלו הם רק חלק מעיקרון רחב יותר של מתן עזרה מינימלית, חומרית וסוציאלית, בזמן נתון, בתוך תהליך ארוך של פיתוח עצמאות מקצועית רחבה ותקופת הכשרה ארוכה, במטרה לפתח את "ההסתכלות הקונדוקטיבית" (Conductive Observation) הרגישה, המאתרת את פוטנציאל ההבשלה במעבר מרמת למידה אחת לבאה אחריה.

מתוך ראית הצורך בהפעלה היום-יומית האינטגרטיבית של הילד, ומתוך הראייה הפסיכולוגית של השפעת הסוציאליזציה, החיונית להתפתחות הילד, מגמת החינוך המדריך הינה להימנע ככל האפשר מלבודד את הילד מקבוצת השווים בחדרי טיפול אינדיווידואליים. כמו כן, מרבית הפעילויות הן רב-מימדיות. כלומר, שילוב של למידת מיומנות מוטורית, קוגניטיבית, לשונית, חברתית וכדו', במסגרת אותה פעילות. הידע והמיומנות להפעלה אינטגרטיבית קבוצתית זו, הן עיקרה של הכשרתו של הקונדקטור.

בהשתמשו בכישוריו הייחודיים ובידע שיש לו, הקונדקטור יכול ליצור את התנאים ולתת הדרכה בלמידת הקואורדינציה שנובעת מההתכוונות, ותוך שימוש בצורות רבות של מוטיבציה, הקונדקטור מעורר ושומר על קשב ועל עניין. הוא שמציב סטנדרטים לקבוצה, מעודד תקשורת פנימית, יוצר אוירה טובה, משרה ביטחון ומתייחס לצרכים של כל פרט. עליו מוטלת האחריות בהבטחת שיתוף פעולה מוצלח של הקבוצה.
הקונדקטור עובד בראש ובראשנה כזרז, העוזר לפרט לבנות מחדש את דרכו לפעולה, העוזר לבנות מחדש את ההוצאה לפועל והגשמתה של ההתכוונות. הוא יעודד את הפעילות הספונטנית של הפרט על ידי סיוע בתהליך הגילוי של הלומד כיצד להגיע לפתרונות, דרך מערך יעדים ומשימות מודרכות.

דרונט בניית אתרים